Oi Trovadouroi
Vasilis Kazoulis; Vangelis Germanos; Miltiadis Paschalidis