Pukaea (The Trumpet)
Oceania
Kotahitanga (Union)
Oceania
Hautoa (Warrior)
Oceania
Hineraukatauri (Goddess of Music)
Oceania
He Tangata (People)
Oceania
Kihikihi (Cicada)
Oceania
Haere Ra (Farewell)
Oceania
Pepepe (The Month)
Oceania
Tino Rangatiratanga (Self-determination)
Oceania
Hautoa (Warrior)
Oceania
Kotahitanga (Union)
Oceania
Kotahitanga (Union)
Oceania
Haere Ra (Farewell)
Oceania