Zabierz Mnie Stąd
Saszan; Wac Toja
Dope
Wac Toja; Fresh N Dope