Gdye ty, zhenikh moy
Najejda Dobianowa; Biserka Cvejic; Wiener Philharmoniker; Herbert von Karajan
Akhty!...Chevo?
Biserka Cvejic; Nicolai Ghiaurov; Najejda Dobianowa; Olivera Miljakovic; Wiener Philharmoniker; Herbert von Karajan