Heavenly Encounter
Kalaimamani Smt. E. Gaayathri; Ustad Shahid Parvez; Vijay Ghate; R. Ramesh
Conversation / Raag : Dharmavathi (Taal : Rupakam , Western 3/4 Beats)
Kalaimamani Smt. E. Gaayathri; Ustad Shahid Parvez; Vijay Ghate; R. Ramesh
Whispering String / Raag : Koushik Dhiwani (Taal : Teentaal , Western 2/4 Beats)
Kalaimamani Smt. E. Gaayathri; Ustad Shahid Parvez; Vijay Ghate; R. Ramesh
Thyagabrahmam - Nidhi Chaala Sukama Krithi / Raag : Mesha Kalyani (Taal : Misra Chapu & Adhitaalam , Western 7/8 & 2/4 Beats)
Kalaimamani Smt. E. Gaayathri; Ustad Shahid Parvez; Vijay Ghate; R. Ramesh