Spolu
Adam Ďurica
Dovtedy
Adam Ďurica
Nebojím sa
Adam Ďurica
Chcem
Adam Ďurica
Pod pianom
Adam Ďurica
Voda, vzduch, oheň
Adam Ďurica
Navzájom
Adam Ďurica
Tvoj syn
Adam Ďurica
Nič iné mi nezostáva
Adam Ďurica
Večera pod osím hniezdom
Adam Ďurica
Ľudia sú schopní všetkého
Adam Ďurica
Dovtedy
Adam Ďurica; DJ Herrag
Holubička
Adam Ďurica; Sima Martausova
Jazero
Adam Ďurica
Holubička
Adam Ďurica
Skúšaj
Adam Ďurica
Zatancuj si so mnou
Adam Ďurica
30
Adam Ďurica